Queer as Fuck! Feministisk BDSM- & sexklubb för queers & trans The text is surrounded by purple pearls, roses, dirty pictures, trans feminist marks, a black lipstick kiss, clothes pins and safety pins

*English below*

– Queer as Fuck är en nykter feministisk BDSM- och sexfest för och av queers och transpersoner. Det innebär att följande inte kommer tillåtas: kinkshaming, rasism, transfobi, sexism, homofobi, funkofobi, heterosexism, exotifiering, härskartekniker, alkohol/drogpåverkan, samt påtvingande av identiteter, könsidentiteter eller egenskaper (om de inte ingår i ett samförstånd).

– Vi skapar nyktra BDSM- & sexfester. Vi gillar uttrycket ’safe-sane-consensual’ och uppmuntrar utlevnad utifrån RACK (risk aware consensual kink). Vi vill att våra sammanhang ska vara trygga platser där vi enkelt kan kommunicera med våra lekkamrater.

– Queer as Fuck är DIY+DIT (do it yourself+ do it together). Alla som är på klubben är med och skapar klubben. Vi hjälps även åt med att ta hand om lokalen genom att städa efter oss, torka av lekytor efter utlevnad, slänga vårt skräp, lämna tillbaka disk till baren, etc. Känner du för att hålla i en workshop, arra en lek eller performance, kör på! Kontakta oss i förhand om du vill att det ska finnas med i eventbeskrivningen.

– Utgå aldrig ifrån att någon identifierar sig på ett visst sätt, oavsett hur personen ser ut, beter sig, eller hur personens kropp ser ut. Anta aldrig någons pronomen och använd könsneutrala pronomen som till exempel ”den” eller ”hen” tills du vet med säkerhet.

– Alla aktiviteter som sker mellan personer på klubben måste vara överenskomna.

– Allmänt safeword (stopp-ord) på Queer as Fuck är ”röd/rött” eller ”red”. Om detta sägs av någon, avbryter samtliga inblandade leken.

– Visa respekt och stör inte varandra. Respektera både de som vill visa upp sig och de som vill vara ifred. Anslut dig inte till en pågående scen utan medgivande från de deltagande. Det är okej att titta men blir du ombedd att backa eller avlägsna dig från scenen, gör det.

– Queer as Fuck förbehåller sig rätten att avvisa vem som helst i lokalen. Den som inte följer klubbens regler kommer att avvisas.

– Om en konfliktsituation uppstår ska du vända dig till arrangörerna. Låt dom ta hand om problemet.

– Fotoförbud råder i hela lokalen.

– Om du ser utlevnad som du inte tycker om eller mår dåligt av: gå till ett annat rum. Prata med crew eller security om du behöver stöd.

————————————————

– Queer as Fuck is a sober feminist BDSM and sex party made by and for queers and trans people. This will not be accepted: kinkshaming, racism, transphobia, sexism, homophobia, ableism, heterosexism, exotification, suppression techniques, alcohol/drugs, forcing of identities and gender (unless they are within consensual play).

– We create sober BDSM & sex parties. We like the expression ’safe-sane-consensual’ and encourage play with the guidance of RACK (risk aware consensual kink). We wish for all our events to be safe spaces where we can communicate easily with our playmates.

– Queer as Fuck is DIY+DIT (do it yourself+ do it together). The party is created by the ones attending it. We all are responsible for the venue so we clean up after ourselves, wipe off play surfaces after a scene, throw our garbage in bins, bring our dishes to the bar and so on. If you feel like setting up a workshop, arrange a game or a performance, go for it! Contact us by e-mail to announce it at our event.

– Never assume that someone identifies in a certain way, no matter what the person looks like, behaves, or what the person’s body looks like. Never assume someone’s pronouns and use gender neutral pronouns such as ”zie” or ”they” until you know for sure.

– All activities that take place between people must be consensual.

– The general safe-word for Queer as Fuck is ”red”, ”röd/rött”. If this is used by anyone, all people involved must stop the scene or activity.

– Do not disturb each other. Show everyone respect. Do not join an ongoing scene without clear permission from the participants. It is ok to watch, but if you are told to stay back or leave the scene, do so.

– Queer as Fuck holds the right to dismiss anyone from the venue. Anyone who doesn’t follow the policy of the club will be dismissed.

– If a conflict occurs you should turn to the Queer as Fuck organizers. Let them take care of the problem.

– Photography is prohibited in the club.

– If you see a scene that you don’t like or makes you uneasy: go to another room. Talk to the organizers or security if you need support.