Event Om/About Policy F.A.Q. Material Länkar

QUEER AS FUCK!

Feministisk och nykter BDSM- och sexfest för och av queers och transpersoner. Tillsammans gör vi plats åt perversa lekar bortom heteropatriarkatets tråkiga föreställningsvärld.


⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧

KOMMANDE EVENT – 2019:QUEER AS FUCK-PARTY 4 MAJ!

**English translation below**

Välkomna till nästa Queer as Fuck-party!
Tema vårkänslor, fest för queers och transpersoner!

KVÄLLENS HÄNDELSER
REP-WORKSHOP — Prettodekadens kommer att hålla en introduktion till replek. Workshopen kommer att innehålla både en genomgång av säkerhet och samtycke, samt fysiskt utforskande i rep.
En kan delta i workshopen ensam, men har förmodligen lite roligare om en deltar tillsammans med någon. Det kommer inte att finnas avsatt tid för att hitta partners under själva workshopen. Mellan 21 och 22 kommer Prettodekadens också att finnas på plats för att prata repbondage, och svara på frågor och funderingar. Det kommer att finnas några lånerep, men ta med egna om du har. Om en skulle vilja köpa rep så kommer det att finnas till försäljning.
OBS! Begränsat antal deltagare, vill du vara säker på att få en plats, kom tidigt!
VATTENRITUAL – "Domedagsdominans med sjöodjur och sjöjungfrur" – en skola för alla landlevande som är villiga att underkasta sig den blöta läran och transformeras till en lägre nivå.
När havsnivån höjs sköljs allt landlevande bort. Det blöta tar över bit för bit. Kusten äts upp och du är näst på tur. I oceanernas famn väntar sjöjungfrur, havsodjur, amöbor och fiskar i klibbiga stim. Är du redo att lära och underkasta dig de vattenlevandes lära? Anmäl dig till en exklusiv lektion, unik inom sitt område. Under ledning av två blötdjur är du kallad att gå på djupet och känna förändringens saltvatten pressa sig närmare.
Mer info finns att få på plats den 4 maj. Under kvällen kan du boka in dig på olika blötdjurslektioner. Bokningen sker på plats på ett schema. Inga föranmälningar tas emot. Du behöver inga särskilda förkunskaper för att delta i en lektion och du kommer att kunna låna oömma kläder på plats för att bli helt redo för vattenlivet. Du behöver inte heller rengöra dig inför lektionen. Vågorna kommer att tvätta dig grundligt och kasta dig ner på knä genom ömma, hårda och omsorgsfulla svall.
LÄRA-KÄNNABINGO MED FINA PRISER!
Drag shop, dansgolv, lek/utlevnads-möjligheter, jacuzzi-bad och annat kul!

Vill du hålla i nåt? Maila gärna till oss på queerxxx@gmail.com så styr vi upp det!

NÄR? Lördag 4 maj kl. 21—03 (insläpp fram till kl 22)
VAR? SubClubs lokaler, Ångpannegatan 4 (Backaplan), Göteborg Närmaste hållplatser: Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Swedenborgsplatsen. Karta med beskrivning: https://www.subclub.se/wp-content/uploads/2018/07/karta.png
INTRÄDE: 100–150 kr, förköp eller i entrén. Solidariskt inträde, betala gärna den högre summan om du har råd. Överskottet går till nästa Queer as Fuck-fest. OBS! Medlemskap i subclub krävs.
Ta med kontanter! Vi tar ej kort-betalning den här gången (Swish funkar dock bra).

Förköp:
Lös ditt SubClub-medlemskap genom att fixa förköpsbiljett till festen här: STÄNGT
Biljett kommer via mail när vi fått in din betalning, då vi jobbar ideellt kan det ta upp till två veckor. Medlemskap i SubClub ingår (för Queer as Fucks-fester) och du får ditt medlemskort i entrén.
OBS! Förköp stänger torsdag den 2 maj kl 18.

I entrén:
1. Ansök om medlemskort hos SubClub senast 24 h innan festen på www.subclub.se .
2. Vi är samarbetspartners med SubClub, skriv “ref. Queer as Fuck" i din registrering och swisha dem 20 kr.
3. Du får ditt medlemskort i entrén. Inträdet betalas kontant, med kort eller swish.
OBS! Medlemskortet gäller endast för Queer as Fuck’s fester, men du kan när som helst uppgradera ditt kort till fullständigt medlemskap. Redan medlem i SubClub? Ingen föranmälan, välkommen att betala i entrén!

Viktigt! Följande är INTE tillåtet på festen: rasism, transfobi, sexism, homofobi, heterosexism, exotifiering, påtvingande av identiteter, könsidentiteter och egenskaper, härskartekniker (om de inte ingår i ett samförstånd), onykterhet, drogpåverkan.

Utgå aldrig ifrån att någon identifierar sig på ett visst sätt, oavsett hur personen ser ut, beter sig, eller hur personens kropp ser ut. Använd könsneutrala pronomen till exempel "den" eller "hen".
Festen är queer- och transseparatistisk, vilket betyder att alla som känner samhörighet eller identifikation med de begreppen är välkomna.

Ingen dresscode, kom som du vill.
Ingen medhavd dryck, festen är nykter. Inga telefoner eller kameror, gratis telefongarderob finns.
Åldersgräns 18 år.

Info om tillgänglighet:
Källarlokal, tyvärr utan hiss eller ramp. Entrén har 8 trappsteg och dörröppningen är 90 cm bred. Det finns bara små toaletter. Ifall en har rullstol utan motor så kan vi hjälpas åt att lyfta, ifall det känns som ett alternativ. :)

Ha kul, lek, gör sånt du drömt om eller blir sjukt kåt av. Queer as Fuck blir vad vi gör det till!

Vi ses kära syskon och medbrottslingar!
Queer as Fuck.

————————————————

Queer as Fuck is a feminist and sober BDSM and sex party by and for queers and trans people. Together, we create a space for perverse plays, as well as a queer hang-out beyond the boring world conception of the heteropatriarchy.

Welcome to the next Queer as Fuck-party!
Theme spring feelings, a party for queers and trans!

EVENING PLANS
ROPE WORKSHOP — Prettodekadens will hold an introduction to rope play. The workshop will cover both a review of satefy and cansent, and a physical exploration of ropes.
It is possible to attend the workshop alone, but you will probably enjoy it more if you attend it together with somebody. We will not have any designated time for finding a rope-partner during the workshop. Between 21 and 22 h Prettodekadens will be avaliable to talk about rope-bondage, answer your questions and thoughts. There will be some ropes to borrow, but if you have your own ropes. please bring them. If you want to buy ropes, there will be some avaliable for sale during the evening.
ATTN! Limited amount of participants, please come early if you want to be sure to get a spot!
WATER RITUAL — “Judgement day dominance with mermaids and marine creatures. “ – A school for all land living beings willing to submit to the soaking wet practice of the ocean and descend to a lesser state.
The tide is rising, devouring everything in its way. Awaiting you in the depths of the ocean are mermaids and amebas, sticky shoals of fish and great monsters of the sea. They’re hungry for you - are you ready for them? Are you prepared to learn and submit to the teachings of all sea bound creatures? Sign up for an exclusive class, one of its kind! Lead by two sea creatures you are summoned to enter the deep and feel the ever changing powers of saltwater pushing closer and closer.
More info will be available at the event on May 4th where you will also be able to book your ocean themed class together with our two stunning sea creatures. There’ll be a running schedule with no pre-bookings. You won’t be needing any prior experience or knowledge to participate and you’ll be able to borrow proper clothing to become fully equipped for this soaking wet experience. A thorough wash will be administered to you by saltwater waves, forcing you to you knees by tender, stern and caring means.
GET-TO-KNOW BINGO WITH NICE REWARDS!
Drag shop, dance floor, play-opportunities, a jacuzzi, and much more fun!

Do you want to organise something? Let’s do it! ;) Please contact us at queerxxx@gmail.com .

WHEN? Saturday May 4th, at 9 pm to 3 am (door closes at 10)
WHERE? SubClubs venue, Ångpannegatan 4 (Backaplan), Göteborg Closest tram/bus-stops: Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Swedenborgsplatsen. Map, with notes in swedish: https://www.subclub.se/wp-content/uploads/2018/07/karta.png
ENTRENCE FEE: 100–150 kr, pre-sale or in the entrence. Solidary fee, please pay the bigger amount if you can afford it. The surplus goes to the next Queer as Fuck-party. ATTN! Membership in Subclub is mandatory
Bring cash! We don't take credit cards this time (Swish works fine though).

Pre-sale ticket:
Have your SubClub-membership resolved by getting a pre-sale ticket for the party here: CLOSED
We will send you a confirmation e-mail with the ticket when your payment is cleared, this can take up to two weeks. Membership in SubClub is included (for the Queer as Fuck-parties) and you will get your membership card at the entrance.
ATTN! Pre-sale closes Thursday May 2nd at 6 pm.

In the entrence:
1. Apply for membership in SubClub no later than 24 h before the party, at www.subclub.se .
2. We are partners with SubClub, please write “ref. Queer as Fuck" when registering and send them 20 kr via Swish.
3. You will get your membership card at the entrence. Entrence fee is payed in cash, with card or Swish.
ATTN! The membership card is only valid at the Queer as Fuck events, but you can choose upgrade your card to a full membership whenever you please. Already a member at SubClub? No need to register, welcome to pay in the entrence!

Important! The following are NOT permitted at the party: racism, transphobia, sexism, homophobia, heterosexism, exotification, enforcing somebody’s identity, gender identity and physical attributes, master suppression techniques (if not in a consensus), being drunk or drug-induced.

The party is queer and trans separatist. This means that everyone who feels a belonging to or identifies with those terms are welcome. Queer as Fuck strives to be a safe place, please respect each other's pronouns and use gender-neutral “they/them/ones" if you are not sure how a person identifies.

No dress code, come as you please.
Don’t bring any drinks, this is a sober party. No cellphones or cameras, locker in the entrence is free of charge.
Age limit is 18 years.

Info about accessibility:
Basement venue, unfortunately without elevator or ramp. There are 8 steps in the staircase to the entrance, with a 90 cm wide doorway. Only small-sized restrooms. If you use a wheelchair without a motor, we can help lift, if that feels like an alternative to you. :)

Have some fun and do the things you dreamt about, Queer as Fuck becomes whatever we make of it!

See you, dear siblings and accomplices!
Queer as Fuck.